sobota, 25 maja, 2024
Aktualności

Nasza szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu jest najstarszą szkołą w powiecie nowotarskim. Budowę gmachu szkoły rozpoczęto w 1906 roku. Obecnie szkoła jest placówką edukacyjną bardzo dobrze przygotowującą uczniów do studiów na najlepszych polskich uczelniach. We wszystkich klasach uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i jednego z następujących: hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego lub włoskiego, jako drugiego języka obcego. Obecnie szkoła kształci uczniów w następujących profilach:

  • humanistyczny,
  • językowy (angielski, hiszpański, niemiecki),
  • geografia,
  • matematyka,
  • fizyka i informatyka,
  • biologia i chemia.

Wśród nich znajdują się zajęcia przygotowujące do matury, zajęcia sportowe, wycieczki szkolne, wystawy, wykłady oraz wizyty w muzeach, teatrach i laboratoriach. Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w szkolnych konkursach z przedmiotów takich jak matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski oraz zdobywają nagrody. Dodatkowo biorą udział w różnych zawodach sportowych.

Grzegorz Słowik

grzegorz.slowik@goszczynski.nowotarski.edu.pl

Skip to content