sobota, 15 czerwca, 2024
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu ERASMUS+

W związku z realizacją projektu Erasmus+ „Take Action For The Earth” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu szkoła ogłasza rekrutację do ww. projektu, zgodnie z Regulaminem rekrutacjii udziału w projekcie.
Dokumenty rekrutacyjne (załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3 do regulaminu) dostępne są w Sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, Plac Krasińskiego 1 oraz na stronie internetowej www.goszczynski.nowotarski.edu.pl w zakładce projekty Erasmus+.

Etapy rekrutacji

1. Dostarczenie dokumentów
Dokumenty  rekrutacyjne    należy    składać od    26.09.2022 r.do  30.09.2022 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 14:00.

2. Udział w rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 03.10.2022 r. o godz. 15.00 w sali nr 04. W przypadku dużej liczby kandydatów zostanie podany dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista zostanie opublikowana w dniu 04.10.2022r. lub w kolejnym dniu po ewentualnym dodatkowym terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w innym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
W rozmowie kwalifikacyjnej wezmą udział kandydaci, którzy dostarczyli do sekretariatu szkoły komplet dokumentów.
Na rozmowę kwalifikacyjną proszę przynieść CV w języku angielskim i przygotować się do rozmowy zgodnie z informacjami zamieszczonymi w regulaminie.

Grzegorz Słowik

grzegorz.slowik@goszczynski.nowotarski.edu.pl

Skip to content