czwartek, 18 lipca, 2024
Aktualności

Stacja meteorologiczna w I LO

W ramach projektu ERASMUS+ „Take Action for the Earth” w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu zakupiono oraz uruchomiono profesjonalną stację meteorologiczną „Davis”,  która oprócz standardowych pomiarów temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia i opadu wyposażona jest w czujniki promieniowania słonecznego i UV.

Dzięki niej możliwe będzie prowadzenie innowacji pedagogicznej z zakresu meteorologii dla uczniów realizujących zakres rozszerzony z geografii. Jak wiadomo klimat na przestrzeni milionów lat ulegał znaczącym fluktuacjom a obecnie obserwowane zmiany klimatu mają różny kierunek i natężenie. Zmiany te rozpatrywane są przede wszystkim na podstawie przebiegu średnich miesięcznych wartości temperatur.

Dzięki zainstalowanemu urządzeniu będziemy mogli obserwować trend temperatury powietrza w Nowym Targu i porównywać go ze zmianami obserwowanymi globalnie. Ponadto będziemy mogli wyróżnić nasz klimat lokalny, prowadzić i dokumentować na przestrzeni wielu lat jego zmiany i związek z procesem urbanizacji.

Sama stacja będzie bardzo cenną pomocą dydaktyczną, ponieważ uczniowie poza prowadzeniem obserwacji pogody będą również mieć możliwość pogłębiania wiedzy, powiązania interakcji zachodzących pomiędzy geosferami. Finalnie będą mogli wyciągać wnioski na podstawie danych z najbliższego otoczenia, co zwiększa szanse i możliwości zainteresowania uczniów procesami jakie zachodzą w atmosferze.

Dodatkowo dzięki dodatkowej stacji pomiaru jakości powietrza będzie można wykazać związek z emisyjnością w okresie zimy gazów cieplarnianych co przyczyni się do lepszej świadomości ekologicznej uczniów. Projekt związany ze stacją meteo w szkole będzie prowadzony pod opieką nauczyciela geografii Piotra Smosnę. Już teraz bieżące dane pomiarowe można podglądać na stronie szkoły w zakładce warunki meteo.

Grzegorz Słowik

grzegorz.slowik@goszczynski.nowotarski.edu.pl

Skip to content