czwartek, 18 lipca, 2024
Aktualności

Projekt Erasmus+ TAFTE został zakończony!

W dniach 17-18 czerwca br. odbyło się w naszej szkole spotkanie nauczycieli ze szkół partnerskich z Grecji i Francji. Był to czas intensywnej pracy nad przygotowaniem raportu końcowego podsumowującego dwuletnią współpracę skierowaną na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Ponadto goście poznali polski system edukacji oraz zwiedzili naszą szkołę. Zaprezentowaliśmy także nasze ostatnie działania, czyli założenie łąki kwiatowej i bioróżnorodnego żywopłotu.

Uczestniczyliśmy w spotkaniu ze Wicestarostą Powiatu Nowotarskiego, Panem Robertem Furcą, który podkreślił znaczenie udziału szkoły w realizacji projektów europejskich, a także wkład  w poprawę zachowań ekologicznych. Pan Wojciech Krauzowicz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów przybliżył zadania ww. jednostki, natomiast Pan Bartłomiej Zięba, doradca ds. klimatu nakreślił zadania realizowane w projekcie LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego. Pan Krzysztof Przybyła, leśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ, wyjaśnił dlaczego wycinka w rezerwacie Bór na Czerwonym służy środowisku. Jej celem jest ochrona unikatowego torfowiska, wpisanego na listę Ramsarską.

Niezwykle ciekawa była prezentacja Pana Piotra Smosny nt. postępujących zmian klimatycznych oraz plany wykorzystania naszej szkolnej stacji meteorologicznej w badaniach w tym zakresie.

Były to dwa lata wytężonej pracy, niezapomnianych wrażeń i bezcennych doświadczeń. Czas rozwoju nowych kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych, kulturowych, czas nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Okno na świat jest otwarte na oścież w naszej szkole!

Grzegorz Słowik

grzegorz.slowik@goszczynski.nowotarski.edu.pl

Skip to content